Reklam
SUAT DENİZ

SUAT DENİZ

YA SABIR ....

30 Mayıs 2022 - 13:43


Bu günlerde bu cümleyi çok kullanıyorum, kullanmak zorunda kalıyorum yoksa ok yaydan öyle bir çıkacak ki ortalık çok ama çok karışacak..
Sakin durmaya çalışınca tepkisiz ve enayi tepki verince de kaba ve küstah oluyor insan... Herkes haddini bilecek en çok da dilini tutmayı bilecek çünkü dil yarası çok zor kapanıyor yarayı pansumanla değil sabırla tedavi ediyoruz.
Evet ya sabır... Sabır konusunda atalarımızın söylemiş olduğu pek çok söz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi “Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.” Demişlerdir.
Söyledikleri her sözü tecrübe ile yoğuran atalarımız sabır konusunda da çok önemli bir gerçeğe işaret etmişlerdir. Sabretmek kolay olmayan, insanı oldukça zorlayan bir süreçtir. Ancak bu süreci inanç ve ağırbaşlılıkla atlatan kişiler eninde sonunda amaçlarına ve güzel günlere ulaşacaklardır. Yine aynı düşünceyi savunan bir diğer atasözümüz de “Sabreden derviş, muradına ermiş.” şeklindedir.
Sabır ruhun ve kalbin aynasıdır,güzel bir huydur.Tahammülü zor ve nefse ağır gelen şeylere katlanmak ancak sabır ile olur.sabırlı insan kalbi güzel insan demektir.
Sabır,dünyanın rahat ve refahına sebeptir. İnsan evvela kendisine ağır gelen gayreti göstermez,zahmetine katlanmaz sa, geçim için bir hüner ve marifet sahibi olamaz ve sonraki hayatında ferah bulamaz.
Sabır zor bir durum karşında mücadele gücünü yitirmeden beklemek demektir olumsuz şartların geçtiği ana kadar istikrarlı olarak bu zorluklara katlanmak demektir. Sabırlı olmak erdemli insanların sahip olduğu en önemli özelliklerden birisidir. Sabretmeyi bilen kişi, bir gün gelir isteklerine ve hayallerine kavuşur; sabrettiği olumsuzluklardan kurtularak ferah günlere ulaşır ve toplumda her daim güzel bir insan olarak anılır sabırlı insan her zorluğa katlanır

Gerçek sabır,zorluklarda olduğu kadar güzel olan her şeyde kararlılık ve istikrar göstermeyi, bir an olsun bunlardan taviz vermeyerek bir ömür süresince devam etmeyi gerektirir.

Bir hakkı müdafaa ve muhafaza etmek için gösterilen sebat, sabretmekle mümkündür. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, aklın ve dinin hoş görmediği ve nefsin meşru olmayan istek ve arzularına mukavemet edebilmek, hayatta elde olmadan başa gelen ve insana büyük elem ve keder veren bela ve musibetlere karşı koyabilmek ve bunların üstesinden gelebilmek için sabırlı olmak ve sabretmeye alışmak lazımdır.
Bir ömür boyu devam eden gerçek sabrın asıl kaynağı müminlerin Allah’a olan imanlarıdır. İman eden bir mümin tüm olayların ardında Allah’ın yarattığı binlerce hayır ve hikmetin gizli olduğunu bilir.

Bize düşen bu zorluklar karşısında pes etmek değil, "bu da geçer" deyip sabrederek Yaradan'a sığınmak ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmak için çareler aramaktır...

Sabrın sonu selamettir başarıdır. Sabır acıdır, fakat sonucu tatlıdır. Hz. Peygamberimiz; "Sabreden başarıya ulaşır' ; "Sabır başarının anahtarıdır"; "Sabır bir ışıktır"; "Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir"; "Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmen de birçok hayır vardır" söylemiştir

Sabrın sonu her zaman selamet olmuyor ne yazık ki; evet sabır büyük bir erdem, erdemli kalmaya çalıştıkça üstüne-üstüne geliyor bazen olaylar ve insanlar kayıtsız kalmaya çalıştıkça salak, beceriksiz ve saf olarak adlandırılıyor.

Allahtan herkese sabır diliyorum. Hırslardan ve ihtiraslardan uzak kalıp insanların çevresindekilere ve kararlarına saygı duyarak barış içinde yaşamasını umuyorum.

Sabır ve sevgi dileklerimle,

Saygılarımı sunuyorum.