• Reklam
  • Reklam
Reklam
Reklam

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Milli Park'a komşu kamu arazisinin yapılaşmaya açılmasına tepkili

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Milli Park'a komşu kamu arazisinin yapılaşmaya açılmasına tepkili

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Milli Park'a komşu kamu arazisinin yapılaşmaya açılmasına tepkili
03 Aralık 2021 - 14:31

Ege'nin cennet köşelerinden Kuşadası Davutlar Milli Parkı'nın hemen yanıbaşındaki 30 dönümlük kamu arazisi yapılaşmaya açıldı. İmar planı değişikliğine yapılan tüm itirazlar reddedildi. Değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylandı. Özelleştirme kapsamındaki arazi yakında satılacak.

TMOBB Aydın İl Koordinasyon Kurulu yaptığı yazılı açıklama ile alınan karara tepki gösterdi.
Açıklamada, şu hususlara yer veridli:

 " Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çözümü olarak başvurulan özelleştirme uygulamalarında limanlar, fabrikalar, enerji yatırımları v.b gibi cumhuriyetin bu zamana kadar ürettiği tüm değerlerden sonra kentsel alanlar içerisinde yer alan,kentin nitelikli kentsel alanlara dönüşümünde ve planların uygulanabilirliğinin sağlanmasında büyük önem arz eden kamu mülkiyetindeki alanlar da özelleştirme uygulamaları ile kentliden uzaklaştırılıp ranta feda edilmektedir. İlimizdeki son örneklerden biri olarak Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesinde imar planlarında spor alanı, otopark ve kısmen tarımsal niteliği korunacak alan kullanımlarında kalan 724 ada 7, 8 ve 10 parseller ile 439 ada 4 parseller Özelleştirme İdaresince hazırlanan imar planları ile plan mevzuatı, planlama ilke ve esasları hiçe sayılarak özel mülkiyete konu alanlara dönüştürülmüştür. Plana ilişkin itiraz süreçleri yürütülmüş ancak mevzuata, kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına uyulması taleplerimiz imar planlarının dava süreci geçtikten sonra reddedilmiştir. Kamu yararına yapılması hüküm altına alınmış olan imar planlarının sermaye ve rant uğruna araç olarak kullanılmasını kınıyor, hukuksuzluğu alışkanlık haline getiren Özelleştirme İdaresinin mevzuata, kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına aykırı imar planı çalışmalarına son vermesini, kentlere geri dönülemez şekilde zarar veren uygulamaları derhal durdurmasını talep ediyor,tüm kamuoyunu Kentsel alanlara sahip çıkmaya davet ediyoruz.""