• Reklam
  • Reklam

SAVAŞ’TAN “HAYIRLI OLSUN” MESAJI

SAVAŞ’TAN “HAYIRLI OLSUN” MESAJI

SAVAŞ’TAN “HAYIRLI OLSUN” MESAJI
15 Ekim 2021 - 10:14

Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Savaş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
esnaf ve sanatkarlarımıza, çiftçilerimize kısacası tüm üreticilerimize müjdeler içeriyor.
Yapılan düzenleme ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760
Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarında değişiklik
yapılıyor. Bu değişiklikler vergiye uyumlu mükelleflerimize kolaylıklar, 835 bin esnafımıza
gelir vergisi muafiyeti, tarımsal destekleme ödemelerinde vergi kesintisinin kaldırılması,
sosyal medya satışlarına vergi kolaylığı, bazı işlemlerde damga vergisi istisnası ve muafiyeti
gibi konuları kapsıyor.
Teklifin kanunlaşmasıyla birlikte yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler
gelir vergisinden muaf olacak. Bu demektir ki basit usule tabii 835 bin esnafımızın daha
doğru ifadeyle mükelleflerin kazançlarını gelir vergisinden istisna ederek yıllık gelir vergisi
beyannamesi verme yükümlülüğünü kaldırıyoruz.
Öte yandan düzenlemenin bir diğer önemli noktası ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan
üreticilerimizi ilgilendiriyor. Üreticilerimize daha fazla destek sağlamak adına tarımsal
destekleme ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintileri artık yapılmayacak. Bu kolaylıktan
yaklaşık 3 milyon çiftçimiz yararlanmış olacak. Teklife sonradan eklenen maddeye göre
çiftçilerimize ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda ödenen destek ödemelerinden kesilen vergi,
çiftçilerimize iade edilecek.
Teklif ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden satış yapan vatandaşlarımıza da vergi
ödeme kolaylığı getiriyor. Bu vatandaşlarımızın gelirlerini basit ve etkin şekilde
vergilendirmek amacıyla geliri 2021 yılı için 650 bin liranın altında olan kişiler, yalnızca
stopaj yoluyla gelir vergisi verecekler. Kazançları 650 bin lirayı aştığı takdirde ise kazançları
için gelir vergisi beyannamesi verecekler ancak stopaj yoluyla kesilen kazançlarını
vergilerden mahsup edecekler. Ayrıca bu kişiler katma değer vergisinden de istisna tutulacak."

"Üretmeye, yenilikler ve kolaylıklar getirmeye devam edeceğiz."

Kanun değişikliğiyle ticari işletmelerimizi doğrudan ilgilendiren bir diğer maddeyle
ise tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi
mükelleflerine, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin
sonu itibarıyla, bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar
üzerinden ayrılmış olan amortismanları yeniden değerleyebilme imkânı getirildiğini kaydeden Savaş, "Kanun değişikliğiyle birlikte yatırımların teşvik edilmesini, üretimin artmasını, vergi ödemelerinde ihtilafların sonlandırılmasını ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliğin
sağlanmasını amaçlıyoruz. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte kanunlaşan ve birçok kesimi ilgilendiren bu önemli düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin faydasına hizmetler
üretmeye, yenilikler ve kolaylıklar getirmeye devam edeceğiz. Vergi Usul Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara
vesile olsun."dedi.