Didim'de Vegan Festivali fiyaskosu . Türkiye Vegan Derneği Festivale katılmıyor

Didim'de Vegan Festivali fiyaskosu . Türkiye Vegan Derneği Festivale katılmıyor

Didim'de Vegan Festivali fiyaskosu . Türkiye Vegan Derneği Festivale katılmıyor
14 Nisan 2019 - 21:53
Reklam

Didim Belediyesi’nin düzenlediği "Vegan Festival Didim Vegfest"  19 Nisan'da başlayacak ancak Türkiye Vegan Derneği  "Didim Belediyesi'ne Çağrımızdır" uyarısıyla festival organizasyonuna katılmama kararı aldığını açıkladı.

Didim Beleidyesi'nin en önemli organizasyonlarından  birisi olan "Didim Vegfest 2019",  festivalin  en önemli ayağı olan Türkiye Vegan Derneği'nin bugün yaptığı şok açıklamasıyla yara aldı.  
Dernek Didim'de tüm verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve festivalin sadece reklam aracı olarak kullanılmasına tepki göstererek katılmama kararı aldı.
Derneğin "https://tvd.org.tr/ sitesinden  didim-belediyesine-cagrimizdir/  başlığı ile yapılan açıklamada,
Türkiye Vegan Derneği'nin  tüm türler için eşit ve adil bir dünya düzeni ideali ile hayvan  hak ve özgürlüklerinin, düşüncede ve uygulamada yurdumuz ve dünya genelinde yayılması ve kabul görmesinin  kendileri için çok değerli olduğu  vurgulandı.

- VEGAN DOSTU BELEDİYE OLMANIN HASSAS KRİTERLERİ KENTİN SADECE REKLAMINDA DEĞİL DOKUSUNDA DA YER BULMALIDIR.- 

Türkiye’de veganlık üzerine yapılan tüm çalışma, girişim, etkinlik ve eylemlerin  bu doğrultuda yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Bunların tamamı, nihai hedefimiz olan hayvan özgürlüğünün devinimidir. Bu bağlamda, Didim Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kere vegan bir festival düzenliyor olması bizim için değerli ancak hayvan özgürlüğüne hizmet eden somut adımları açısından yeterli değildir. Veganlığın temelinde; şiddetsizlik, türler arası adalet ve sömürüsüzlük yer almaktadır. Dolayısıyla “Vegan Dostu” kent olma iddiası nedeniyle, Didim Belediyesi’ne, sadece vegan festival düzenleyen bir yerel yönetim olmanın ötesinde beklentiler ve sorumluluklar yüklemekteyiz. Eylül 2016’da VegFest öncesi görüşmelerimizde aktardığımız ve Belediye yönetimince de sözünü aldığımız üzere vegan dostu belediye olmanın hassas kriterleri kentin sadece reklamında değil dokusunda da yer bulmalıdır.

DİDİM’DEKİ FAYTON ATLARININ ÖZGÜRLEŞTİRİLMELERİ HUSUSU 3 YILDAN BU YANA SÜREKLİ ERTELENİYOR


Açıklamada ayrıca şu hususlara yer verildi
"Üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan biri olan Didim’deki fayton atlarının özgürleştirilmeleri hususu 3 yıldan bu yana sürekli ertelenerek, mevcut işleyişte sadece “yeni ruhsat vermeme” noktasına gelebilmiştir. Her festival başında faytonların kaldırılması konusunun ileriye dönük bir proje olarak aksettirilmesi yerine bu konuda somut adım atılması beklentimiz bulunmaktadır. Bu anlamda, belediye olarak üçüncü kez vegan festival düzenleyen Didim Belediyesi’ne, “Vegan Dostu” belediye olma kriterlerinin bir kez daha gözden geçirmesi ve gereklerini yerine getirmek adına 2016 senesinde söz verdiği ve “Vegan Dostu” beyanına uygun olarak “kent ölçeğinde” atacağı adımları geciktirmeden başlatması çağrısını bir kez daha yapmak istiyoruz. Aksi taktirde bu iddianın kullanılmamasını, bu önemli vasfı kendilerine bizzat sunan resmi sivil toplum kuruluşu olarak önemle rica ediyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında, “Vegan Dostu” söylemine paralel, hayvan hak ve özgürlükleri noktasında somut adımlar atılmadığı sürece Didim Belediyesi’nin bizim için festival düzenleyen herhangi bir belediyeden farksız olduğunu ve katılımımız konusunda gelen yoğun sorular üzerine Türkiye Vegan Derneği olarak bu yıl da organizasyonda yer almadığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."
AYLA EKİN DENİZ