ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı

ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı

ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı
12 Nisan 2019 - 09:39
Reklam

 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, Prof. Dr. Nilgün Yenice, Prof. Dr. Hilal Aktamış ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkaya'nın kitapları yayımlandı.
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in "Okuryazar mısın(ız)? Okuryazarlık Kültürü" adlı kitabında Erdem, bilgi toplumunun gereği olarak bireye eğitimle mutlaka kazandırılması gereken okuryazarlık kültürünün, bireyin var olan potansiyelini sonuna kadar kullanarak kendini gerçekleştirebilmesi ve bireysel farklılığını ortaya koyabilmesi için önemli olduğunu ifade ediyor. Kitabın, toplumun her alanda daha ileri noktalara erişebilmesine önemli katkılar sunarak, okuryazarlık kültürüne karşı farkındalık oluşturacağı öngörülüyor.
İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Yenice'nin editörlüğünü yaptığı "Bilimin Doğası-Gelişimi ve Öğretimi" isimli kitabında, yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programının belirlediği vizyona ulaşmada önemli bir role sahip olan fen bilimleri öğretmenlerinin bilime ve bilimin doğasına olan bakış açılarını geliştirmek amaçlanıyor. Kitap; eski çağlardan günümüze tarihsel bir bakış içerisinde ve bilim felsefesi ışığında, bilimin ne olduğu, bilimin doğasının ortaya çıkışının ve değişen yüzünün yansıtıldığı, bilimin doğasının nasıl öğretileceği ve sorgulamaya dayalı bilim eğitiminin öneminin açıkça ifade edildiği, bilimsel bilgi üretiminde gözlemin oynadığı rolün açıklandığı, bilimin toplumsal katılım açısından irdelendiği, bilimin doğasının öğretiminde kullanılan etkinliklerin tanıtıldığı ve son olarak öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin bilimin doğasına yönelik görüşlerinin özetlendiği bölümleri içeriyor.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Aktamış'ın bölüm yazarlığını yaptığı "Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" isimli kitap, eğitim fakültelerinin matematik ve fen bilimleri eğitimi ve temel eğitim bölümlerinde eğitim alan öğretmen adaylarına yönelik olarak hazırlandı. Kitapta Fen öğretimine yönelik yenilikçi yaklaşımlara yer verilmeye çalışılarak güncel konuların yer almasına özen gösterildi. Kitapta yer alan konularda sadece kuramsal bilgiler değil aynı zamanda uygulamalı örnekler de sunulmaya çalışıldı. Kitabın tüm öğretmen adaylarına, öğretmenlere, araştırmacılara, akademisyenlere ve okuyuculara faydalı olacağı öngörülüyor.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mutafa Akkaya'nın Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde Güneş Yağcı ile yazmış olduğu "III. Murad ve Safiye Sultan'ın Kızları –Ayşe Sultan-" isimli kitabın konusunu teşkil eden Ayşe Sultan, hanedanın kızlarından birisi olup Türk tarihinin ünlü simalarından biri Safiye Sultan ile III. Murad'ın kızıdır. Kitapta, 'Sarayın ağır protokol koşulları içerisinde Ayşe Sultan nasıl bir ortamda doğmuş, nasıl bir ortamda büyümüş, hanedan kuralları çerçevesinde ailesi ile olan ilişkileri, evlilikleri nasıl?' sorularına cevaplar aranıyor.